Duunit.net

  • Suurenna fontin kokoa
  • Fontin oletuskoko
  • Pienennä fontin kokoa

Työpaikat ulkomailla

Työskentely ulkomailla on monin tavoin antoisampaa kuin kotimaassa, sillä samalla oppii mainiosti tuntemaan uuden kotipaikkansa kulttuurin, tutustuu uusiin ihmisiin ja saa kokemusta toimimisesta täysin erilaisissa ympäristöissä. Työpaikan etsiminen ulkomailta voi kuitenkin tuntua hankalalta, sillä perinteiset suomalaiset kanavat eivät silloin toimi. Työtä on kuitenkin mahdollista, ja nykyään jopa verrattain helppoa löytää ulkomailta, jos tietää kuinka lähteä liikkeelle.

 

 

  

Eurooppaan vai kauemmaksi?

Peruskysymys lähtiessä töihin ulkomaille on, aikooko työskennellä Euroopassa vai muissa maanosissa. Tämä on oleellista siksi, että Euroopan Unionin maiden ja ETA-maiden kansalaiset saavat työskennellä Unionin tai ETA:n maissa vapaasti, samoin oikeuksin kuin kotimaassa, mutta muihin maihin tarvitaan yleensä niin sanottu työlupa.

Nyrkkisääntö siis on, että Euroopassa voi työskentelemään lähteä minne vain lähes tältä istumalta, mutta muualle on hankittava asianmukaiset luvat esimerkiksi maan lähetystöstä tai edustustosta. Lupa-asiat käsitellään kohdemaiden työ- ja maahanmuuttoviranomaisten toimesta, joten suomalaisten viranomaisten apua ei tähän prosessiin ole saatavilla.

Työnhakuun kannattaa valmistautua

Ennen kuin voi aloittaa varsinaisen työnhaun, kannattaa selvittää tiettyjä perusasioita. Oleellisin seikka on tietysti kohdemaa ja sen kieli: tunteeko hakija kohdemaansa kulttuuria tarpeeksi voidakseen selvitä arkipäiväisestä elämästä, ja toisaalta on paikallisen kielen osaaminen riittävän hyvällä tasolla, jotta voi realistisesti kuvitella työskentelevänsä maassa. Monissa maissa ja ammateissa vaaditaan varsin korkeaa kielitaitoa.

Jos kieliosaamista on, täytyy seuraavaksi selvittää, onko oman alan työmahdollisuuksia tarjolla maassa. Jos esimerkiksi uutispalveluista käy ilmi, että maata koettelee työttömyys, on kohdetta ehkä syytä harkita uudemman kerran. Ulkomaalaisen hakijan työnsaanti voi nimittäin olla huomattavasti hankalampaakin kuin paikallisten.

Jos tilanne vaikuttaa hyvältä, kannattaa vielä kerrata perustietoa maasta, ja alkaa etsiä sopivia paikkoja.

Työhön, työharjoitteluun vai vapaaehtoistyöhön?

Kun päätös kohdemaasta ja lähtöajasta on tehty, on päätettävä millaista paikkaa aikoo hakea. Opiskelijoille on tarjolla esimerkiksi monenlaisia harjoitteluohjelmia ulkomailla. Niiden avulla haku ja töiden aloittaminen kohdemaassa voivat olla huomattavasti helpompia, kuin hakiessa suoraan työpaikkaa. Korkeakouluopiskelijoille työharjoittelupaikkoja tarjoaa CIMO-organisaatio, jonka hakulinkit ovat saatavilla netissä. Työharjoittelupaikkoja välittävät myös oppilaitokset, ja paikan voi tietysti hankkia myös itse, mutta silloin sen sovittaminen opintoihin on sovittava erikseen oman oppilaitoksen kanssa.

Nuorille, 18-28-vuotiaille, on tarjolla kansainvälisiä työmahdollisuuksia pohjoismaissa Nordjobb-palvelun kautta. Tämä yhteispohjoismaalainen hanke välittää runsaasti erilaisia paikkoja eri puolilla maita, ja paikan saaminen Nordjobbin verkkopalvelun kautta onkin varsin todennäköistä.

Jos työmahdollisuudet vaikuttavat tylsiltä tai niukoilta, tai maailmanparantamisen halu on voimakas, on aina mahdollista hakea myös erilaisiin vapaaehtoistöihin. Näitä paikkoja tarjoavat esimerkiksi monet kansalaisjärjestöt kuten Punainen Risti ja Allianssi, sekä tietyt ohjelmat kuten Eurooppalainen Vapaaehtoispalvelu EVS.

Kotimaiset portaalit ovat hyvä lähtöpiste

Liikkeelle työnhaussa ulkomaille kannattaa lähteä, kuinkas muuten, kuin kotimaisten verkkopalveluiden avulla. Työ- ja elinkeinoministeriön nettisivuilla on esimerkiksi koottuna jonkin verran tietoa lupa-asioista ja muusta työnhakuun ja työhönlähtöön liittyvästä. Opas on saatavilla osoitteessa mol.fi. Samoilta nettisivuilta voi myös löytää joitakin työpaikkailmoituksia ulkomaille, mutta tällöin on syytä pitää mielessä mahdollinen lupaprosessi, joka on hoidettava kohdemaan edustustossa.

Valtavan laaja tietolähde on myös julkisten palveluiden portaali Suomi.fi, josta voi löytää tietoa hyvin monista aiheista. Palvelun ongelmana on informaation suuri määrä ja hankala saavutettavuus.

EURES auttaa paikan hakemiseen Euroopassa

Eräs helpoimmista tavoista löytää työpaikka ETA-maiden sisällä on EURES-palvelu, joka tarjoaa työpaikkahaun ja CV-palvelun eurooppalaisiin hakukohteisiin. Palvelussa on mukana työpaikkoja 31 eri maasta, ja käytössä on helppokäyttöinen haku sekä erilaisia oppaita työnhakuun ja elämiseen ulkomailla.

Kokemuksia työskentelystä ulkomailla?

Kokoamme laajempaa työnhakuopasta ulkomaille (EU:n eri maat, Pohjois-Amerikka, Australia, Etelä-Amerikka, Afrikka, Aasia jne.) juuri suomalaisen työnhakijan ja maahanmuuttajan näkökulmasta. Mikäli olet parhaillaan töissä tai olet ollut Suomen ulkopuolella, pyytäisimme sinua lähettämään meille vinkkejä muille jotka etsivät työtä ko. maasta. Lisäämme vinkit toimittamaamme materiaaliin ja julkaisemme oppaan piakkoin.

Pyydämme lähettämään vinkit, työpaikkojen hakulinkit ja muut tiedot osoitteeseen palaute (at) duunit.net

Tehdään oppaasta loistava yhteisvoimin!

Terveisin,

-Duunit.net ylläpito

   

 

 

Haku


Duunit.net - Avoimet Työpaikat ja Työnhakuopas

Palautetta palvelusta voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen palaute ( at ) duunit.net 

Tietosuoja: Sivuillamme ei ole rekisteröitymis- tai kirjautumismahdollisuutta, joten henkilötietoja ei kerätä. Kaikki sisältö on maksutonta.

Mediakortti